Historik

Anläggningen har varit idrift sedan området bebyggdes i slutet på 1970-talet

Utbyggnad har teknik och ledningsnät har efterhand utförts

Vid förrättning den 7 maj 1990 beslöts att SIAB överlämnar anläggningen den 1 juli 1990.

1991 beslöt styrelsen, efter intressefrågan, att bygga ut med satelitkanaler. Av 118 inkomna svar var 106 för utbyggnad medan 6 fastighetsägare inte svarat.

2000 byggdes en så kallad ”Friggebod” för att TV- centralen skulle vara skyddad och inte utsättas för stora temperaturväxlingar, för säkrare drift.

2005 utökades andelsägarna med nybyggda fastigheter på Topasvägen och Ametistvägen.

2006 Byttes de sista analoga mottagarna ut till digitala undantaget Danmarks kanalerna. Därmed är förening är föreningen rustad för den analoga nersläckning under 2008

2011 Föreningen bytar ut det gamla analoga nätet mot fiber när med tillhörande tjänster (TV, Telefoni, Bredband)