Samfällighet

Vad är en samfällighet

En samfällighet består av mark, anläggning, rättighet m.m. som tillhör flera fastigheter gemensamt. Man skiljer på olika samfälligheter Det finns

  • Marksamfälligheter som består av mark/vatten, som ägs gemensamt av ett antal fastigheter
  • Anläggningssamfälligheter som består av objekt/gemensamhetsanläggning, som ägs gemensamt av ett antal fastigheter
  • Övriga samfälligheter som består av huvudsakligen rättigheter, som tillhör flera fastigheter

 Vem äger en samfällighet

Samfälligheter ägs av de fastigheter som har del i samfälligheten. Storleken av andelen bestäms i normalfallet i samband med att samfälligheten bildas.Andelen utgör en integrerad del av delägarfastigheten och som följer med fastigheten vid försäljning eller annan ägaröverlåtelse.

 

Fastighetstaxering

  • Civilrättsligt anses andel i samfällighet som ett tillbehör till fastighet. Enligt huvudregeln ingår värdet av andelen i delägarfastighetens taxeringsvärde
  • Inkomsbeskattning av samfälligheter
    Enligt huvudregeln sker beskattning hos delägarna i samfälligheten. Detta gäller också rättighetssamfälligheter.

 Vår samfällighet

Gemensamhetsanläggning Hyllinge GA4.Gemensamhetsanläggningen avser Fiberkabel med tillhörande tjänster (TV, Telefoni, Bredband) och tillhörande mottagare,förstärkare, fördelningsdon och ledningar vid Safir-, Topas-, Diamant och Ametistvägen.Deltagande fastigheter; Anläggningen omfattar 173 fastigheter med vars en andel.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *