Strömavbrott

På grund av kabelskåpsbyte kommer Öresundskraft att bryta elleveransen onsdagen den 3 juni 08.00-12.00 till vår “fiberbod” vilket troligen innebär att vi inte kommer att kunna se TV använda datorn eller vår fasta telefon under motsvarande tid.